mariagefest.ro

top of page

Regulament Actiune Publicitara
organizata in scopul stimularii vanzarilor
la targul specializat Mariage Fest – 29-31 martie 2024

Sectiunea 1. Organizatorii si temeiul legal

 

Actiunea Publicitara, referita in continuare si Actiunea este organizata de:

 

K-Fest Solution S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, site web www.mariagefest.ro, telefon 0724.220.534, in calitate de organizator al targului specializat MariageFest editia 29-31 martie 2024, referita in continuare si drept KFEST

si

Romanian Security Systems SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr.10A, Conect 1, et. 3, modul I, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/18813/1993, cod unic de inregistrare 4381862, in calitate de expozant al  targului specializat MariageFest editia 29-31 martie 2024, referita in continuare si drept RSS,

numiti impreuna Organizatori

 

Actiunea este organizata in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009 si  se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

 

Sectiunea 2. Scopul, locul si durata desfasurarii

 

Scopul Actiunii este de a stimula vânzarile de bilete de acces in cadrul targului specializat MariageFest – editia 29-31 martie 2024, fara insa a se solicita o taxa de participare suplimentara, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea Participantilor si nici majorarea pretului pe care biletele de acces in cadrul editiilor anterioare ale targului  specializat MariageFest le-au avut anterior desfasurarii prezentei Tombole;

 

Locul de desfasurare a Actiunii este incinta targului specializat MariageFest – editia 29-31 martie 2024, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

 

Actiunea se va desfasura in perioada 29 martie 2024 ora 12:00 – 31 martie 2024 ora 16:00, dar nu mai devreme de ora finalizarii festivitatii de premiere.

 

Cu toate acestea, Actiunea va inceta de drept inainte de data si ora limita mai sus-mentionate numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila desfasurarea Actiunii.

 

 

Sectiunea 3. Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare

 

Participantii la Actiune sunt toti vizitatorii targului care indeplinesc, CUMULATIV, urmatoarele conditii:

 • este o persoana fizica majora (cu varsta de 18 ani sau mai mare), indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, dovedite prin documente;

 • a intrat in incinta targului specializat, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces la targ, oricand in perioada 29 martie 2024 ora 12:00 – 31 martie 2024 ora 15:00, astfel incat la ora 16:00 a datei de 31 martie 2024 sa se poata organiza finala Actiunii Publicitare;

 • s-a inscris in aplicatia Eventiful, oricand in perioada 29 martie 2024 ora 12:00 – 31 martie 2024 ora 15:00, la intrarea in incinta targului specializat, cu datele de identificare reale (nume, prenume, numar telefon valid si adresa de email valida), ocazie cu care i s-a eliberat o bratara (ce contine un cod QR si un numar unic);

 • nu a refuzat sa primeasca bratara oferita de personalul Organizatorului imediat dupa inscrierea in aplicatia Eventiful, la intrarea in incinta targului specializat;

 • intelege sa participe la Actiunea Publicitara, pentru castigarea Premiului oferit de catre Organizatorul RSS, prin respectarea regulilor si conditiilor efective ale Mecanismului Actiunii Publicitare.

 

Nu pot participa la Actiune angajatii Organizatorilor si nici rudele de gradul I ale acestora.

 

Participarea la aceasta Actiune  are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.

 

Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

 

Dreptul de participare la Actiune este anulat automat in situatia in care:

 • Participantul furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP

 • Participantul incalca regulile si conditiile efective ale Mecanismului Actiunii.

 

Participantii raspund de corectitudinea DCP furnizate, care vor fi folosite exclusiv pentru promovarea Actiunii, validarea castigatorului si inmanarea Premiului.

 

DCP furnizate vor permite informarea Participantilor asupra premiilor câstigate si sunt necesare pentru validarea câstigatorilor.

 

 

Sectiunea 4. Premiul si impozitele datorate

 

Premiul Actiunii este oferit in mod exclusiv de catre catre Organizatorul RSS si consta intr-un set de verighete cu valoarea neta de 5.000 eur, conform evaluarii Organizatorului RSS.

 

Participantii NU au niciun drept de a contesta calitatea si valoarea Premiului in contradictoriu cu Organizatorul KFEST, care NU poate fi facut in niciun fel responsabil de niciun fel de pretentii sau despagubiri legate de calitatea si valoarea Premiului.

 

Impozitul aferent valorii nete a Premiului va fi calculat si platit exclusiv de catre Organizatorul RSS, conform reglementarilor legale in vigoare.

 

Câstigatorul Premiului NU are posibilitatea de a primi contravaloarea Premiului in bani sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 

 

Sectiunea 5. Mecanismul Actiunii

 

Participantii sunt informati despre Actiune atat pe site-ul oficial de internet al targului specializat Mariage Fest la adresa https://www.mariagefest.ro/actiune-publicitara, cat si pe banner-ele de la intrarea in incinta targului specializat.

 

Fiecare Participant care va intra in incinta targului specializat, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces, oricand in perioada 29 martie 2024 ora 12:00 – 31 martie 2024 ora 15:00, va participa in mod automat si gratuit la tragerea la sorti pentru castigarea Premiului.

 

Organizatorul targului NU promoveaza, NU sustine si NU organizeaza  jocuri de noroc in incinta Palatului Parlamentului!

 

Prin urmare, modalitatea de tragere la sorti descrisa in prezentul Regulament reprezinta doar o mijlocul prin intermediul caruia, intr-un mod interactiv si atractiv, se va realiza tragerea la sorti a castigatorului Premiului aferent Actiunii organizate conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009.

 

Tragerea la sorti se va desfasura in data 29 martie 2024, incepand cu ora 16:00, in incinta targului specializat Mariage Fest editia 29-31 martie 2024, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

 

Prezenta fizica a Participantilor NU este obligatorie.

 

In cel mult 45 minute de la ora 16:00 a datei de 29 martie 2024, asigurand toate conditiile de publicitate si marketing aferente acestui moment special al targului, tragerea la sorti a castigatorului Premiului se va efectua prin intermediul a 4 voluntari dintre persoanele prezente.

 

Pentru aceasta, Organizatorul va aloca fiecarei inregistrari in baza de date Eventiful realizate pana la ora 15:00:00 a datei de 31 martie 2024, cate un numar de participare, in ordinea cronologica a inregistrarilor si va anunta public ultimul numar de participare alocat.

 

Tragerea la sorti a numarului de participare castigator se va realiza prin constituirea aleatoare a numarului de participare, in direct, de catre 4 voluntari dintre persoanele prezente in zona Lounge.

 

In acest sens, reprezentantii Organizatorului vor invita sa urce pe scena oricare 4 voluntari, dintre persoanele prezente in zona Lounge.

 

In ordinea in care au urcat pe scena, fiecare dintre cei 4 voluntari vor comunica reprezentantilor Organizatorului, in direct, la microfon, cate un numar ales de la 0 la 9, care va constitui cate o cifra a numarului de participare castigator.

 

Exemplu, primul voluntar alege cifra 3, al doilea voluntar alege cifra 2, al treiea voluntar alege cifra 4 si al patrulea voluntar alege cifra 0, astfel incat numarul de participare castigator constituit in mod aleatoriu este 3240

 

In cazul in care numarul de participare castigator format ca urmare a alegerii fiecarei cifre de catre cei 4 voluntari este mai mare decat ultimul numar de participare alocat si comunicat public, se reia operatiunea de constituire a numarului de participare castigator.

 

Cei 4 voluntari vor alege cifre pentru desemnarea a 3 numere de participare castigatoare, reprezentantii Organizatorului consemnand fiecare numar de participare castigator, in ordinea in care a fost tras la sorti in acest mod.

 

Desemnarea celor 3 numere de participare castigatoare se va realiza tinand cont de imprejurarea ca este posibil ca anumite inregistrari in baza de date Eventiful sa nu fie eligibile pentru participarea la tragerea la sorti in conditiile Sectiunii 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament, astfel incat Organizatorul sa se asigure ca Marele Premiu va fi castigat totusi de catre un Participant eligibil.

 

Reprezentantii Organizatorului vor apela telefonic Participantul al carui numar de participare a fost desemnat primul si daca acesta este prezent in incinta targului specializat cu ocazia tragerii la sorti si i se va inmana Premiul conform prezentului Regulament.

 

In cazul in care Participantul al carui numar de participare a fost desemnat primul NU este prezent in incinta targului specializat cu ocazia tragerii la sorti, reprezentantii Organizatorului vor proceda la validarea numarului de participare castigator, in cele 3 zile ulterioare tragerii la sorti, prin verificarea indeplinirii conditiilor din Sectiunea 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament.

 

In acest sens, reprezentantii Organizatorului vor transmite un mesaj electronic pe adresa de email a Participantui caruia i s-a alocat primul dintre cele 3 numere de participare castigatoare si ii va solicita acestuia, ca in termen de cel mult 24 ore de la data si ora comunicarii mesajului email, sa comunice, pe email:

 1. o fotocopie a actului de identitate, in vederea verificarii conformitatii numelui si prenumelui din actul de identitate cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

 2. o declaratie pe propria raspundere ca nu este angajat al Organizatorului si nici ruda de gradul I al vreunui angajat al Organizatorului.

 

Data comunicarii mesajului electronic pe email se considera data si ora expedierii acestuia avand in vedere specificul acestor mijloace de comunicare care asigura transmiterea instantanee a mesajului electronic, indiferent de data si ora la care destinatarul a citit mesajul electronic si/sau fisierele atasate acestuia.

 

In cazul in care:

 • destinatarul mesajului email comunica fotocopia actului de identitate si declaratia pe propria raspundere;

 • numele si prenumele din actul de identitate sunt identice cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

reprezentantii Organizatorului vor valida castigatorul Premiului si il vor informa in acest sens pentru a se prezenta in vederea ridicarii acestuia.

 

Pentru evitarea oricaror neclaritati, va fi desemnat un singur castigator al Premiului, in persoana Participantului validat in urma operatiunilor de verificare a conditiilor Sectiunii 3 Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare din prezentul Regulament.

 

In oricare dintre situatiile in care:

 • se primeste un mesaj electronic de eroare, generat automat de catre sistemele de comunicare electronica, care atesta ca adresa de email a destinatarului nu este una valida;

 • nu se primeste niciun raspuns de la destinatarul mesajului email;

 • destinatarul mesajului email NU comunica fotocopia actului de identitate si declaratia pe propria raspundere;

 • numele si prenumele din actul de identitate NU sunt identice cu cele inregistrate de catre Participant in baza de date Eventiful,

reprezentantii Organizatorului vor proceda la invalidarea primului numar de participare castigator si vor proceda la verificarea celui de-a doilea numar de participare castigator si, daca este cazul, la verificarea celui de-a doilea numar de participare castigator, prevederile de mai sus privind verificarea primului numar de participare declarat castigator fiind pe deplin aplicabile.

 

In cazul in care toate cele 3 numere de participare castigatoare vor fi invalidate, Premiul se anuleaza.

 

Organizatorul targului NU promoveaza, NU sustine si NU organizeaza jocuri de noroc in incinta Palatului Parlamentului!

 

Prin urmare, constituirea celor 3 numere de participare castigatoare de catre 4 voluntari dintre persoanele prezente reprezinta doar modul atractiv, interactiv si distractiv de  tragere la sorti a castigatorului Premiului aferent Actiunii organizate conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009.

 

 

Sectiunea 6. Festivitatea de premiere si acordarea Premiului

 

Festivitatea de premiere a castigatorului Premiului va avea loc in public, in aceeasi locatie in care s-a desfasurat finala, imediat dupa desemnarea castigatorului conform prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Actiune, castigatorul Premiului este de acord ca, in cazul in care va castiga Premiul, imaginea sa faciala, numele si prenumele, precum si localitatea de domiciliu sa fie facute publice in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorilor.

 

Pentru primirea premiului, câstigatorul trebuie sa permita Organizatorilor sa faca o copie/fotografie a actului de identitate si sa semneze un document care atesta primirea Premiului.

 

 

Sectiunea 7. Prelucrarea si Protectia datelor cu caracter personal

 

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP, necesare organizarii Actiunii Publicitare, ale tuturor Participantilor, respectiv: 1. imaginea faciala (fara insa a se proceda la identificarea Participantilor prin intermediul aplicatiilor de recunoastere faciala), 2. numele si prenumele, 3. adresa de domiciliu/resedinta in Romania si 4. alte date cuprinse in copia actului de identitate, cu precizarea expresa ca doar castigatorului ii vor fi prelucrate DCP mentionate la punctele 2 - 4.

 

Organizatorii si expozantii actioneaza ca operatori asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a DCP.

 

Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scopul participarii la Actiunea Publicitare organizata in cadrul targului si de a intra in posesia Premiului, 2. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Organizatori.

 

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat implicit prin participarea la Actiunea Publicitara, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004, consimtamant in lipsa caruia participarea este imposibila,

 

DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre operatorii asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Operatorilor asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

 

Prelucrarea DCP constand in 1. imaginea faciala a Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 5 ani calculat de la data finalizarii targului  MariageFest – editia 29-31 martie 2024, iar prelucrarea DCP constand in 2. numele si prenumele, 3. adresa de domiciliu/resedinta in Romania si 4. alte date cuprinse in copia actului de identitate, se vor prelucra pe toata durata prevazuta de dispozitiile legale in vigoare privind evidentele contabile.

 

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz, imposibilitatea de a participa la Actiunea Publicitara ce face obiectul prezentului Regulament si/sau de a intra in posesia Premiului.

 

Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).

           

Pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa GDPR@MARIAGEFEST.RO,  o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului la care ati participat (ex. MariageFest noi. 2023), precum si 2. adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat.

 

Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta.

 

 

Sectiunea 8. Litigii

 

Prezentul Regulament este guvernat de legea romana.

Litigiile aparute pe parcursul derularii contractului se vor solutiona pe cale amiabila.

 

Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, toate litigiile decurgand din prezentul Regulament se vor solutiona de catre instantele de judecata din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, respectiv de catre cele din cadrul Tribunalului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila privind competenta materiala a instantelor de judecata

bottom of page