mariagefest.ro

top of page

Regulament Actiune Publicitara
organizata in scopul stimularii vanzarilor
la targul specializat Mariage Fest – editia martie 2023

Sectiunea 1. Organizatorii si temeiul legal

Actiunea Publicitara, referita in continuare si Actiunea este organizata de:

K-Fest Solution S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, site web www.mariagefest.ro, telefon 0724.220.534, in calitate de organizator al targului specializat MariageFest martie 2023, referita in continuare si drept KFEST
si
Romanian Security Systems SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr.10A, Conect 1, et. 3, modul I, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/18813/1993, cod unic de inregistrare 4381862, in calitate de expozant al  targului specializat MariageFest – editia martie 2023, referita in continuare si drept RSS,
numiti impreuna Organizatori

Actiunea este organizata in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009 si  se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.
 

Sectiunea 2. Scopul, locul si durata desfasurarii

Scopul Actiunii este de a stimula vânzarile de bilete de acces in cadrul targului specializat MariageFest – editia martie 2023, fara insa a se solicita o taxa de participare suplimentara, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea Participantilor si nici majorarea pretului pe care biletele de acces in cadrul editiilor anterioare ale targului  specializat MariageFest le-au avut anterior desfasurarii prezentei Tombole;

Locul de desfasurare a Actiunii este incinta targului specializat MariageFest – editia martie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

Actiunea se va desfasura in perioada 24 martie 2023 ora 12:00 – 26 martie 2023 ora 16:00, dar nu mai devreme de ora finalizarii festivitatii de premiere.

Cu toate acestea, Actiunea va inceta de drept inainte de data si ora limita mai sus-mentionate numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila desfasurarea Actiunii.

 
Sectiunea 3. Participantii, drepturile, obligatiile si conditii de participare

Participantii la Actiune sunt toti vizitatorii targului care indeplinesc, CUMULATIV, urmatoarele conditii:
-    sunt persoanelor fizice majore (cu varsta de 18 ani sau mai mare), indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, cu domiciliului sau resedinta in România, dovedite prin documente;
-    au intrat in incinta targului specializat MariageFest martie 2023, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces la targ, oricand in perioada 24 martie 2023 ora 12:00 – 26 martie 2023 ora 15:00, astfel incat la ora 16:00 a datei de 26 martie sa se poata organiza finala Actiunii;
-    nu au refuzat sa primeasca jetonul de participare oferit la intrarea in incinta targului tuturor vizitatorilor majori;
-    inteleg sa participe la Actiune, prin folosirea jetonului primit la intrarea in incinta targului si prin respectarea regulilor si conditiilor efective ale Mecanismului Actiunii.

Nu pot participa la Actiune angajatii Organizatorilor si nici rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la aceasta Tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate Participantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.

Dreptul de participare la Actiune este anulat automat in situatia in care:
-    Participantul furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP
-    Participantul incalca regulile si conditiile efective ale Mecanismului Actiunii.

Participantii raspund de corectitudinea DCP furnizate, care vor fi folosite exclusiv pentru promovarea Actiunii, validarea castigatorului si inmanarea Premiului.

DCP furnizate vor permite informarea Participantilor asupra premiilor câstigate si sunt necesare pentru validarea câstigatorilor.
 

Sectiunea 4. Premiul si impozitele datorate

Premiul Actiunii este oferit in mod exclusiv de catre catre Organizatorul RSS si consta intr-un singur inel cu valoarea neta de 5.000 eur, conform evaluarii Organizatorului RSS.

Participantii NU au niciun drept de a contesta calitatea si valoarea Premiului in contradictoriu cu Organizatorul KFEST, care NU poate fi facut in niciun fel responsabil de orice pretentii sau despagubiri legate de calitatea si valoarea Premiului.

Impozitul aferent valorii nete a Premiului va fi calculat si platit exclusiv de catre Organizatorul RSS, conform reglementarilor legale in vigoare.

Câstigatorul Premiului NU are posibilitatea de a primi contravaloarea Premiului in bani sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.


Sectiunea 5. Mecanismul Actiunii

Participantii sunt informati despre Actiune atat pe site-ul oficial al targului specializat Mariage Fest www.mariagefest.ro, cat si pe banner-ele de la intrarea in incinta targului.

Fiecarui vizitator major care va intra in incinta targului, prin acces gratuit sau prin plata biletului de acces, oricand in perioada 24 martie 2023 ora 12:00 – 26 martie 2023 ora 15:00, i se va oferi cate un singur jeton de participare la Actiune.

Castigatorul Actiunii va fi desemnat prin trageri la sorti realizate in doua runde, respectiv:
-    calificarile
-    finala

Un Participant are dreptul doar la o singura tragere la sorti in calificari, pe baza jetonului primit.

Tragerile la sorti din cadrul celor doua runde se vor realiza in mod atractiv si interactiv prin intermediul unui mijloc tehnic constand intr-o masa de ruleta, amplasata in zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului), la care Participantii vor utiliza jetoanele primite de la Organizatori.

Organizatorul targului NU promoveaza, NU sustine si NU organizeaza  jocuri de noroc in incinta Palatului Parlamentului!

Prin urmare, masa de ruleta din incinta targului reprezinta doar mijlocul tehnic prin intermediul caruia, intr-un mod interactiv si atractiv, se va realiza tragerea la sorti a castigatorului Premiului aferent Actiunii organizate conform dispozitiilor art. 11 alin. 1 lit. C din OUG nr. 77/2009.

Tragerile la sorti din calificari se vor se va organiza in mod periodic de catre Organizatori, cu un numar minim de 1 Participant si un numar maxim de 10 Participanti, in functie de numarul de Participanti prezenti la masa de ruleta.

In concret, fiecare Participant la o tragere la sorti din calificari va amplasa, la libera sa alegere, jetonul primit DOAR pe unul dintre numerele 0, 1, ... 36 ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Pentru evitarea oricaror neclaritati, daca un jeton depaseste linia de demarcatie a numerelor pe masa de ruleta, atunci se considera ca jetonul a fost amplasat pe numerele ale caror linie de demarcatie a fost depasita.

Amplasarea jetonului pe mai mult de 1 numar si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare la Actiunea.

Participantul/Participantii ce a/au amplasat jetonul/jetoanele pe numarul pe care s-a oprit bila ruletei se va/vor califica in runda finala a Actiunii.

Fiecare Participant calificat in runda finala va primi din partea Organizatorului un voucher de participare la runda finala, fara a se proceda la identificarea si prelucrarea DCP ale Participantului respectiv.

Avand in vedere imprejurarea ca:
-    targul se desfasoara intr-o perioada de 3 zile;
-    Participantii provin din toate regiunile tarii;
-    runda finala se va desfasura in ultima zi a targului;
-    este posibil ca nu toti Participantii calificati sa poata participa in finala,
Organizatorii acorda Participantilor dreptul de a remite voucherul primit la calificarea in finala, de participare la runda finala catre orice persoana aleasa de ei la libera lor apreciere si fara indeplinirea niciunei alte formalitati prealabile sau ulterioare, astfel incat posesorul voucherului va dobandi calitatea de Participant calificat in finala sa poata participa in runda finala.

Finala se va desfasura in data 26 martie 2023 ora 16:00, in incinta targului specializat MariageFest – editia martie 2023, situat in Palatul Parlamentului din Bucuresti, Sector 5, str. Izvor nr. 2-4, zona Lounge (prima sala dupa sala de acces in incinta targului).

Prezenta fizica a Participantilor calificati in finala este obligatorie in data 26 martie 2023 intre orele 16:00 si ora la care se va efectua prima tragere la sorti, pentru verificarea si preschimbarea voucerelor de participare in finala cu jetonanele pentru tragerea la sorti si jetoane martor.

Participantilor calificati in finala care NU se prezinta fizic in finala pierd dreptul de participare.

Odata cu prezentarea in finala, in schimbul voucherului de participare in finala, fiecare Participant calificat in finala va primi cate doua jetoane, avand acelasi numar, din care unul este jetonul pentru tragerea la sorti si cel de-al doilea este jetonul martor.

In cel mult 45 minute de la ora 16:00 a datei de 26 martie 2023, asigurand toate conditiile de publicitate si marketing aferete acestui moment special al targului, tragerea la sorti finala se va desfasura prin amplasarea a jetoanelor pentru tragerea la sorti de catre toti Participantii calificati in finala, la libera lor alegere, DOAR pe unul dintre numerele 0, 1, ... 36 ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Amplasarea jetonului pe mai mult de 1 numar si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare; daca prin aceasta anulare va ramane un singur Participant, atunci acesta va fi desemnat castigator, indiferent daca bila s-a oprit sau nu pe numerul ales de catre Participant, iar daca prin anulare NU va mai ramane niciun Participant, atunci NU se va desemna niciun castigator.

Va fi desemnat castigator Participantul ce a amplasat jetonul pe numarul corespunzator numarului pe care s-a oprit bila ruletei.

In cazul in care pe numarul corespunzator celui pe care s-a oprit bila ruletei NU este amplasat niciun jeton, tragerea la sorti se va repeta pana la momentul la care bila ruletei se va opri pe numarul al carui numar corespunzator are amplasat cel putin un jeton, desemnarea castigatorului facandu-se, dupa caz, fie potrivit regulii din paragraful de mai sus, fie potrivit regulilor din paragrafele de mai jos.

In cazul in care sunt TREI sau mai multi Participanti care au amplasat jetoanele pe numarul corespunzator celui pe care s-a oprit bila ruletei, atunci se va organiza o noua tragere la sorti prin intermediul ruletei, in care fiecare Participant ramas va amplasa jetonul pentru tragerea la sorti, la libera sa alegere, DOAR pe una dintre secventele de numere 1-12, 13-24 si 25-36 ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Pentru evitarea oricaror neclaritati, daca un jeton depaseste linia de demarcatie a unei secvente de numere pe masa de ruleta, atunci se considera ca jetonul a fost amplasat pe secventele de numere ale caror linie de demarcatie a fost depasita.

Amplasarea jetonului pe mai mult de o secventa de numere si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare la Actiunea; daca prin aceasta anulare va ramane un singur Participant, atunci acesta va fi desemnat castigator, indiferent daca bila s-a oprit sau nu pe unul dintre numerele corespunzatoare secventei de numere aleasa de Participant, iar daca prin anulare NU va mai ramane niciun Participant, atunci NU se va desemna niciun castigator.

Tragerile la sorti cu TREI sau mai multi Participanti se vor organiza in conditiile de mai sus cu Participantii ramasi pana cand vor ramane maximum DOI Participanti.

In cazul in care au mai ramas doar DOI Participanti, atunci se va organiza o noua tragere la sorti prin intermediul ruletei, in care cei fiecare dintre DOI Participanti ramasi va amplasa jetonul pentru tragerea la sorti, la libera sa alegere, DOAR pe una dintre casetele NEGRU sau ROSU ale mesei de ruleta, INAINTE de aruncarea bilei de catre crupier in ruleta.

Pentru evitarea oricaror neclaritati, daca un jeton depaseste linia de demarcatie a unei casete NEGRU sau ROSU pe masa de ruleta, atunci se considera ca jetonul a fost amplasat pe casetele ale caror linie de demarcatie a fost depasita.

Amplasarea jetonului cu depasirea liniei de demarcatie a casetei si/sau DUPA aruncarea bilei de catre crupier in ruleta sunt interzise, iar incalcarea acestei interdicitii atrage anularea automata a dreptului de participare la Actiunea, iar daca prin aceasta anulare va ramane un singur Participant, atunci acesta va fi desemnat castigator, indiferent daca bila s-a oprit sau nu pe un numar ce are o culoare similara cu cea a casetei aleasa de Participant.

Va fi desemnat castigator Participantul ce a amplasat jetonul pe numarul pe care s-a oprit bila ce are o culoare similara casetei aleasa de catre Participant.

In cazul in care ambii Participanti au amplasat jetonul pe o caseta de aceeasi culoare, precum si in cazul in care bila ruletei s-a oprit pe cifra 0, atunci tragerea la sorti se reia pana cand va ramane un singur Participant, care va fi desemnat castigator.

Pentru evitarea blocarii desemnarii castigatorului de catre Participantii care inteleg sa amplaseze jetoanele pe caseta de aceeasi culoare, tragerile la sorti mentionate la paragraful de mai sus pot fi repetate de inca maximum 3 ori, iar daca in urma acestora NU ramane doar un Participant, atunci NU se va desemna niciun castigator.


Sectiunea 6. Festivitatea de premiere si acordarea Premiului

Festivitatea de premiere a castigatorului va avea loc in public, in aceeasi locatie in care s-a desfasurat finala, imediat dupa desemnarea castigatorului conform prezentului Regulament.

Prin participarea la Actiune, castigatorul Premiului este de acord ca, in cazul in care va câstiga Premiul, imaginea sa faciala, numele si prenumele, precum si localitatea de domiciliu sa fie facute publice in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorilor.

Pentru primirea premiului, câstigatorul trebuie sa permita Organizatorilor sa faca o copie/forografie a actului de identitate si sa semneze un document care atesta primirea Premiului.


Sectiunea 7. Prelucrarea si Protectia datelor cu caracter personal

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul DCP, necesare organizarii Actiunii Publicitare, ale tuturor Participantilor, respectiv: 1. imaginea faciala (fara insa a se proceda la identificarea Participantilor prin intermediul aplicatiilor de recunoastere faciala), 2. numele si prenumele, 3. adresa de domiciliu/resedinta in Romania si 4. alte date cuprinse in copia actului de identitate, cu precizarea expresa ca doar castigatorului ii vor fi prelucrate DCP mentionate la punctele 2 - 4.

Organizatorii si expozantii actioneaza ca operatori asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a DCP.

Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scopul participarii la Actiunea Publicitare organizata in cadrul targului si de a intra in posesia Premiului etc., 2. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Organizatori.

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat implicit prin participarea la Actiunea Publicitara, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004, consimtamant in lipsa caruia participarea este imposibila,

DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre operatorii asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Operatorilor asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

Prelucrarea DCP constand in 1. imaginea faciala a Participantilor se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 5 ani calculat de la data finalizarii targului  MariageFest martie 2023, iar prelucrarea DCP constand in 2. numele si prenumele, 3. adresa de domiciliu/resedinta in Romania si 4. alte date cuprinse in copia actului de identitate, se vor prelucra pe toata durata prevazuta de dispozitiile legale in vigoare privind evidentele contabile.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz, imposibilitatea de a participa la Actiunea Publicitara ce face obiectul prezentului Regulament si/sau de a intra in posesia Premiului.

Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).
   
Pentru exercitarea drepturilor conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa lucian.bagia@bagia.ro, o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului la care ati participat (ex. MariageFest noi. 2022), precum si 2. adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat unui mesaj email necriptat (neparolat), urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe un alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722.358.392.

Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta.

 
Sectiunea 8. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legea romana.
Litigiile aparute pe parcursul derularii contractului se vor solutiona pe cale amiabila.

Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, toate litigiile decurgand din prezentul Regulament se vor solutiona de catre instantele de judecata din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, respectiv de catre cele din cadrul Tribunalului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila privind competenta materiala a instantelor de judecata. 

bottom of page