mariagefest.ro

top of page

NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, va informam ca:

  • Organizatorul targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024, in persoana K-Fest Solution S.R.L., din Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, email gdpr@mariagefest.ro, site web www.mariagefest.ro, telefon 0724.220.534,

  • Expozantul Viggo Retail S.R.L., din Bucuresti, Sector 1, b-dul Lascar Catargiu, nr. 2, cam. 1, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J 40 / 12248 / 2015, cod unic de inregistrare RO 335097861, email marketing@viggo-tailoring.com, telefon mobil 0736.357.370.

  • precum si Expozantii carora le veti prezenta spre scanare bratara cu cod QR obtinuta la punctele de acces in targ,

                vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”DCP”: 1. numele si prenumele, 2. numarul de telefon, 3. adresa de posta electronica, 4. data nuntii, 5. daca aveti locatie de nunta, pe care sunteti de acord sa le furnizati fie prin completarea formularului electronic din conturile de prezentare ale Organizatorului pe aplicatiile Facebook/Instragram, fie prin completarea formularului electronic existent pe platforma on-line (Eventiful) a targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024.

 

                Organizatorul si Expozantii actioneaza ca Operatori Asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a DCP.

 

            Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face, dupa caz: 1. in scopul obtinerii de invitatii gratuite pentru participarea la targul specializat MariageFest 29-31 martie 2024, 2. in scopul participarii la Actiunea Publicitara organizata in cadrul targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024 si de a intra in posesia premiilor, 3. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de Expozanti, Organizator si afiliatii Organizatorului, inclusiv a tuturor targurilor specializate ale Organizatorului, 3. in scopul stabilirii gradului Dumneavoastra de satisfactie si a imbunatatirii calitatii targului specializat la care ati participat, scopuri care presupun inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.

 

Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat explicit, dupa caz:

- fie prin apasarea comenzii DA din dreptul mentiunii ”Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale de la MariageFest si afiliatii acesteia” si a comenzii TRIMITE existente in cadrul formularului electronic din conturile de prezentare ale Organizatorului pe aplicatiile Facebook/Instragram,

- fie prin bifarea casetei SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma  on-line (Eventiful) a targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004.

 

                DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre Operatorii Asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai Operatorilor Asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.

 

                Prelucrarea DCP se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la finalizarii targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024, data la care acestea vor fi sterse in mod automat, cu precizarea expresa ca oricand pana la implinirea acestui termen aveti dreptul de a solicita Operatorilor Asociati incetarea prelucrarii DCP pe care le-ati furnizat.

 

                Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz: (i) imposibilitatea de a primi informatii si comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului despre evenimentele organizate, produsele si serviciile furnizate de catre Operatorii Asociati, (ii) imposibilitatea de a participa la concursurile, tombolele etc. organizate in cadrul targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024 si de a intra in posesia cadourilor, premiilor etc. oferite de catre Operatorii Asociati.

 

De asemenea, va informam ca refuzul Dumneavoastra de a apasa comanda DA din dreptul mentiunii ”Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale de la MariageFest si afiliatii acesteia” existente in cadrul formularului electronic din conturile de prezentare ale Organizatorului pe aplicatiile Facebook/Instragram ori apasarea comenzii NU din cadrul aceluiasi formular are drept consecinta doar imposibilitatea obtinerii invitatiei gratuite de participare la targul specializat MariageFest 29-31 martie 2024

 

                Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).

               

Pentru DEZABONARE si exercitarea celorlalte drepturi conferite de GDPR, va rugam sa ne transmiteti, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa gdpr@mariagefest.ro, o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia targului specializat la care ati participat (ex. MariageFest noi. 2023), precum si 2. adresa de email si numarul de telefon cu care v-ati inregistrat fie in formularul electronic din conturile de prezentare ale Organizatorului pe aplicatiile Facebook/Instragram, fie in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat.

 

                Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta.

 

                Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea DCP conform celor de mai sus, ceea ce presupune inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, va rugam ca in conformitate cu dispozitiile art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004:

- fie sa apasati comanda DA din dreptul mentiunii ”Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale de la MariageFest si afiliatii acesteia” si apoi sa apasati comanda TRIMITE din cadrul formularului electronic din conturile de prezentare ale Organizatorului pe aplicatiile Facebook/Instragram,

- fie sa bifati caseta SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma on-line (Eventiful) a targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024,

iar daca NU sunteti de acord, va rugam sa inchideti formularele electronice (astfel incat datele personale nu vor fi salvate/prelucrate) si sa va bucurati nestingherit/a de accesul in incinta targului specializat MariageFest 29-31 martie 2024.

bottom of page